Питання та відповіді

Шановні автори та відвідувачі сайту!

З метою уникнення затримок та поліпшення роботи Оргкомітету, надаємо учасникам конференцій відповіді на питання, що найчастіше зустрічаються у ваших зверненнях.

Чи можна відправити матеріали (тези доповіді або статтю) без особистої участі в конференції?

Так, звичайно. Конференції передбачають лише заочну участь (з публікацією). Очна участь не передбачена.

Яка кількість матеріалів від одного автора може бути опублікована в одному збірнику матеріалів конференції?

Обмежень на кількість матеріалів від одного автора немає.

Чи можуть студенти брати участь у науково-практичних конференціях?

Так, звичайно, студенти можуть брати участь у всіх науково-практичних конференціях.

Як сплатити організаційний внесок за участь у конференції?

Зверніть увагу, що реквізити для оплати організаційного внеску надсилаються учасникові лише після рецензування та підтвердження матеріалів до публікації.

Чи обов’язково після оплати організаційного внеску відправляти скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції?

Так, звичайно, бажано повідомити про оплату та надіслати нам електронною поштою скан-копію квитанції, як підтвердження оплати організаційного внеску.

Чи можна опублікувати тези/статтю іноземною мовою?

Так, робочі мови конференцій: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.

Як визначається кількість сторінок для оплати організаційного внеску?

Мається на увазі кількість сторінок, яку займають тези/стаття, оформлені відповідно до опублікованих вимог «Вимоги до оформлення матеріалів». В друкованій формі збірнику Ваші тези/стаття можуть мати інший обсяг.

Чи можна отримати сертифікат учасника конференції?

Так, звичайно. Більш докладно тут «Сертифікат учасника».

Чи входить збірник матеріалів конференції до оновленого переліку наукових фахових видань України?

До переліку друкованих та електронних наукових фахових видань України збірник матеріалів конференції не входить. При цьому, статті, опубліковані в збірнику, враховуються до опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації (п. 12 Порядку присудження наукових ступенів від 24.07.2013 р.). “…До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать дипломи на відкриття; патенти і авторські свідоцтва на винаходи, державні стандарти, промислові зразки, алгоритми та програми, що пройшли експертизу на новизну; рукописи праць, депонованих в установах державної системи науково-технічної інформації та анотованих у наукових журналах; брошури, препринти; технологічні частини проектів на будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення підприємств; інформаційні карти на нові матеріали, що внесені до державного банку даних; друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо. Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо обов’язкова…”

Чи враховуються статті, опубліковані в збірнику, до опублікованих праць до дипломних/магістерських робіт?

Статті, опубліковані в збірнику матеріалів конференції, враховуються до обов’язкових публікації до дипломних/магістерських робіт.

Де знайти інформацію про оновлений перелік наукових фахових видань України?

Інформацію про журнали НАН України та журнали установ НАН України, що міститься в оновленому переліку, .

Актуальний перелік фахових видань України, Ви можете знайти за .