Правила оформлення та подачі статей

Як опублікувати статтю/тези доповіді?

1. Ви відправляєте нам заявку на участь у конференції за зразком та доповідь. Адреса електронної пошти редакцiї – novaosvita@gmail.com
2. Якщо стаття успішно прийнята до публікації, ми відправляємо вам лист з інформацією про прийняття доповіді до участі в конференції та реквізити для оплати організаційного внеску.
3. Після виходу збірника з друку, ми відправляємо вам ту кількість друкованих примірників, яку ви замовили.

Правила оформлення та подачі статей

До редакції приймаються тексти, підготовлені виключно у форматі Microsoft Word.

Формат аркуша A4
Поля верхнє і нижнє — 2 см, ліве — 3 см, праве — 1,5 см
Основний шрифт Times New Roman
Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту за шириною
Автоматична розстановка переносів увімкнена
Абзацний відступ (новий рядок) 1 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки впроваджені в текст
Посилання на літературу у квадратних дужках [1, с. 2], список використаної літератури наприкінці
Загальний обсяг публікації від 3 до 20 сторінок

Стаття має бути ретельно відредагована та вичитана автором. На початку статті необхідно зазначати дані про автора та назву статті, назву секції відповідно до оголошеного переліку, який вказано у переліку тематичних напрямів роботи конференції. Назва секції по лівому краю. Назва доповіді по лівому краю (без крапки). ПІБ автора (авторів) напівжирним шрифтом нижче під назвою доповіді по лівому краю; ваш статус або посада та повна назва навчального закладу, в якому ви навчаєтесь, або місце роботи для осіб, які завершили навчання – нижче по лівому краю.
Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці доповіді в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Список використаної літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА:» через рядок від основного тексту. 
Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад «Шевченко_Заявка» чи «Shevchenko_Zayavka»

Зразок оформлення статті

(коментарі вимкнуті)