Вимоги до оформлення матеріалів

Як опублікувати наукову доповідь (тези)/статтю?

1. Ви відправляєте нам заявку на участь у конференції за зразком та тези доповіді або статтю. Адреса електронної пошти редакцiї – novaosvita@gmail.com
2. Після розгляду заявки та тез/статті до публікації, якщо матеріали успішно пройшли рецензування та підтверджені до публікації, ми направляємо вам лист з інформацією про прийняття тез/статті до участі в конференції та реквізити для оплати організаційного внеску.
3. Після виходу збірника із друку, ми відправляємо вам ту кількість друкованих примірників, яку ви замовили.

Вимоги до оформлення матеріалів

До редакції приймаються тексти, підготовлені виключно у форматі Microsoft Word.

Формат аркуша A4
Поля верхнє і нижнє — 2 см, ліве — 3 см, праве — 1,5 см
Основний шрифт Times New Roman
Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту за шириною
Автоматична розстановка переносів увімкнена
Абзацний відступ (новий рядок) 1 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки впроваджені в текст
Посилання на літературу у квадратних дужках [1, с. 2], список використаної літератури наприкінці
Загальний обсяг публікації тези від 3 до 5 сторінок; статті від 5 до 20 сторінок

Тези доповіді/стаття мають бути ретельно відредаговані та вичитані автором. При поданні наукових статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України. На початку тез доповіді/статті необхідно зазначати дані про автора та назву статті, назву секції відповідно до оголошеного переліку, який вказано у переліку тематичних напрямів роботи конференції. Назва секції по лівому краю. ПІБ автора (авторів) напівжирним шрифтом, нижче під назвою секції по центру великими літерами; ваш статус або посада та повна назва навчального закладу, в якому ви навчаєтесь, або місце роботи для осіб, які завершили навчання – нижче по центру. Назва доповіді/статті напівжирним шрифтом нижче великими літерами (без крапки). Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці доповіді/статті в порядку появи відповідних посилань у тексті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог державного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Список використаної літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА:» через рядок від основного тексту. 

Назви надісланих файлів мають відповідати прізвищу автора публікації, наприклад «Петров_Заявка» або «Petrov_Zayavka»

Зразки оформлення матеріалів (тез доповідей/статей)